Tinderbox

Thể loại:

Một người họ hàng của Amana yêu cầu cô giúp cô ta để làm người mẫu vẽ ở một trung tâm, với thông tin là chỉ cần ngồi yên cho họ vẽ một lúc … những gì mà câu ấy quên nói với Amana là mẫu vẽ phải khỏa thân…!


Tags: